Jak napisać testament? - notariusz odpowiada

​ Zmiany w prawie spadkowym przyczyniły się do tego, że od niedawna możemy już za pomocą testamentu przekazać konkretne części składowe naszego majątku konkretnym osobom. Na tym jednak nie kończą się nasze prawa. Nie wolno nam zapominać między innymi o tym, że nawet sporządzenie testamentu nie pozbawia nas prawa do zmiany naszej ostatniej woli. Co więcej, odwołaniu podlega nawet ten...